Техника на инхалиране

Добрите резултати от лечението зависят изключително много от правилната употреба на предписания инхалатор. Инхалиращите устройства биват различни видове, но най-често прилаганите са т.нар. дозиращи аерозоли.

Указания за употреба на дозиращ аерозол

При употреба спазвайте внимателно указанията изброени по-долу :

  1. Отстранете капачката на мундщука
  2. Дръжте аерозола между палеца и показалеца с мундщука надолу, както е показано на схемата.
    mdi-features
  3. Разклатете внимателно аерозола без да го натискате
  4. Издишайте, поставете  мундщука  в  устата  и затворете  плътно  устните около него.
  5. Вдишвайте дълбоко и продължително през устата , като в същото време натиснете металната опаковка само веднъж (ще усетите разпръскването на медикамента).
  6. След вдишването задръжте дъха си колкото е възможно по-дълго (поне 10-тина секунди). Щом       приключите затворете  мундщука с предпазната капачка.Мундщукът трябва да  бъде  винаги чист.  Почиства  се  чрез изплакване с хладка вода след като се отстрани металния флакон.