romi rain dominating in ffm with dani daniels. ghettotube babe is banged in doggie.

Услуги

 

1. Консултативни прегледи на пациенти с алергични заболявания. Изготвяне на цялостна стратегия за лечението им и индивидуален план за всеки пациент. Грижливо и коректно проследяване на диспансерните към кабинета.

2. Функционално изследване на дишането – метод за оценка състоянието на дихателните пътища при болни с бронхиална астма. Бронходилататорен тест/ БДТ /, ВЕД-метрия

3. Кожно алергични проби / тестуване с алергени / – класически метод за диагностика на алергичните болести. Kабинетът разполага с набор битови ( акари в домашен прах , плесени, домашни любимци) , хранителни и поленови алергени, анестетици (за обща и местна упойка, както и стоматологични). Подборът на алергените е индивидуален според оплакванията на всеки пациент. За да се проведе точно изследването е необходимо да са спазени определени условия.

4. Предоперативна подготовка на  рискови пациенти – включва кожно тестуване с анестетици , миорелаксанти, аналгетици, при необходимост и  антибиотици, както и назначаване на съответно предоперативно лечение.

5. Обучение на болните и техните близки за провеждане на успешно лечение с инхалаторни кортикостероиди, постигане на пълен контрол над заболяването бронхиална астма, провеждане на ВЕД- метрия ( изследване на дишането  в домашни условия)  и оценка на резултатите от нея. Оказване на първа помощ при пациенти със започващ алергичен шок.

6. Пулсоксиметрия за оценка на кислородното съдържание на кръвта при състояния свързани с дестабилизиране на кислородния транспорт (пневмония, бронхиолит, тежък пристъп).

7. Подготовка на необходимата документация за РЕЛК и ТЕЛК – консултация, изработване на етапна епикриза, заверяване на дневник с пристъпи, ВЕД- метрия, кожно-алергично тестуване.


Безплатен
SMS
 

Номер +остават:


delightful amateur straight man masturbation.faptube