romi rain dominating in ffm with dani daniels. ghettotube babe is banged in doggie.

Пулсоксиметрия

Пулсоксиметрия (SpO2) e неинвазивен метод за оценка на функционалните кислородни резерви и функция.  Кислорода е неотменимата част от въздуха, който дишаме. Той ни осигурява живота, и без него загиваме за минути.

Пулсоксиметрията е неинвазивен метод, наложен в протокола за първи грижи още в родилна зала с цел ранна диагноза на субклинични изяви на неонатален респираторен дистрес синдром (дихателна недостатъчност при новородени). Поради огромната си информационна стойност, този метод е включен и в клиничните пътеки по неонатология (277, 278), белодробни болести и алергология (93 – Астма) и педиатрия (102 – пневмония, 103 – бронхиолит).

Своевременната диагноза и ранното лечение на отклоненията в кислородното насищане и кислородния транспорт към тъкъните е от решаващо значение за намаляване на рисковете за пациенти с нарушена белодробна функция. Изследването е показано във всички случаи, когато може да се очаква нестабилност в кислородотранспорта и оксигенацията. Снижената оксигенация, е индикатор за нужда от постъпване в болнично заведение и за интензивно лечение.

Методът е открит още през 1935 г. От Матис и се основава на оптичната плетизмография, като се анализират честоти в диапазона 0.05-150 Херца . Ползват се два вида източници на светлинно лъчение, единия в инфрачервената и един във видимата червена част на светлинния спектър. Измерва се смяната на абсорбцията на всяка от двете дължини на вълната, което позволява определяне на абсорбцията дължаща се на пулсираща артериална кръв самостоятелно, изключвайки венозна кръв, кожа, кости, мускули, мазнини, и (в повечето случаи) нокът лак. Измервайки колебанието на сигналите с високоспециализирания уред, може да се регистрира и изчисли относителното съдържание на хемоглобин и оксихемоглобин в кръвта, а също така и кривата на кръвното налягане в капилярната му фаза. Изследването е неинвазимно (не е свързано с нарушаване на целостта на кожата), напълно безболезнено и с висока информативна стойност при нарушения на кислородния транспорт.  Сензор се прикрепя на тънка част от тялото на пациента, обикновено върха на пръст или меката част на ухото , или в случай на бебе , на крачето. Съвременните уреди са високотехнологични, с висока прецизност, възпроизводимост и надеждност, портативни и с цифрово отчитане на измерваните параметри, както и осигуряване на разпечатка на резултата за медицинското досие.

Кабинета разполага с американски апарат Nonin 8500 с печатащо устройство, произведен и сертифициран по последните стандарти за качество на медицинска измервателна апаратура.

delightful amateur straight man masturbation.faptube