Алергия към анестетици

Алергичните реакции по време на обща анестезия не са чести, но пък често прогресират до животозаплашващ алергичен шок и независимо от възможността за бърза реакция, смъртността от тях е висока. Поради факта, че за кратък период от време се използват много медикаменти и др.субстанции, е доста трудно да се определи медикамента предизвикал анафилактичната реакция.

Невромускулните блокери , антибиотиците и латексът са най-честите причини за свързаните с анестезията алергични реакции.

Всички пациенти с преживяна анафилактична реакция по време на анестезия трябва да бъдат консултирани с алерголог и да бъде уточнен причинителят й.

Алергологичното изследване  включва подробно снета анамнеза с наличен запис на използваните медикаменти по време на оперативната интервенция; кожно-алергично тестуване; определяне на специфични IgE антитела в кръвта лабораторно (там, където е възможно, напр. бета-лактамни антибиотици) и предоперативна подготовка с нзначаване на съответни медикаменти преди следваща операция.

Comments are closed.