Archive for май, 2016

Много от пациентите с Бронхиална астма не осъзнават, че имат това заболяване

В проучване сред пациенти в зряла възраст се установява, че симптоми като затруднено дишане и „свирене „на гърдите се отчиват от пациентите, но други като нарушение в нощния сън, продължителна кашлица, тежест и болка в гърдите, се подценяват и не се възприемат като симптоми на Бронхиална астма (БА). Причината за това е,че не винаги БА протича с пълния набор от симптоматика както е описано в учебниците, а при отделните пациенти има различни комбинации и предоминиране.

Всъщност, много хора, които имат БА не осъзнават, че страдат от това заболяване, съответно не търсят лекарска помощ и не се лекуват, което дава възожност болестта да прогресира и тарайно да уврежда белия дроб.

А ето каква е честотата на отделните симптоми описани в проучването сред пациенти:

  1. затруднено дишане- 89%
  2. „свиркащо“ дишане- 85%
  3. продължителна кашлица- 65%
  4. болка/тежест в гърдте- 54%
  5. нарушение в съня – 51%

Поставянето на диагноза, изобрът на подходяща терапия, придържането към нея и мониторирането на заболяването чрез регулярни визити при проследяващия алерголог/ пулмолог , позволяват това често  хронично заболяване да бъде под контрол.

 

Източник: http://www.news-medical.net/news/20160511/New-survey-shows-many-adults-unaware-of-common-asthma-symptoms.aspx?utm_content=buffer7c123&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 

Астмата в детска възраст е свързана с развитие на ХОББ по-късно в живота

Астмата е най-честото хронично заболяване в детска възраст. Обхваща около 10% от децата. Независимо, че в по-голямата част от случаите протича леко и с възраста тежестта й намалява, при около 20% от децата тя персистира и по-късно в живота. Симптоми като: кашлица, затруднено свиркащо дишане, недостиг на въздух могат да се наблюдават почти ежедневно при някои пациенти. Установено е , че при тях има ниска белодробна функция, измерена чрез функционално изследване на дишането и забавен темп на нарастване на белия дроб.  Тези пациенти са с повишен риск за разивитие на Хронична обструктивна белодробна болест по-късно в живота.
Ролята на общопрактикуващите лекари и педиатри е изключително важна в идентифицирането на тези рискови деца,за да бъдат своевременно консултирани с алерголози и пулмолози и в проследявано на заболяването им. Профилактиката обхваща различни аспекти на живота- тези деца трябва да бъдат съветвани да не пушат, да избират професии без професионални вредности, да спортуват и да прекарват повече време в райони с чист въздух.
Нещата се усложняват още повече от факта, че някои от неблагоприятните фактори по отношение на белодробната функция и развитието на белия дроб, започват своето действие още вътреутробно и в първите месеци след раждането (инфекции на майката, пасивно тютюнопупене , ранни белодробни инфекции на детето и др.)
Осъзнавайки връзката между персистиращата детска астма и хроничната обструктивна белодробна болест, се полагат все повече усилия за решаване на този проблем.